L’aplicació de les aportacions de Bert Hellinger al marc educatiu, obre la porta a un nou model pedagògic que possibilita als professionals de l’educació mirar la realitat educativa com un tot, vinculant els sistemes familiars, educatius, socials, culturals i històrics, mostrant com els diferents sistemes influeixen i interactuen. Aquesta mirada, alhora, humanitza un grau més l’educació i ens mostra la importància d’una educació que inclogui el fet amorós.